Klachtenregeling

Op deze pagina vindt u informatie over wat u kunt doen wanneer u een klacht heeft.

Regels klachtenregeling

Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of behandeling van uw fysiotherapeut of een van de andere personeelsleden, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of onze klachtenfunctionaris Paulien Wildhagen. Uw klacht zal worden behandeld conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
Indien u toch een klacht wil indienen, kunt u terecht op onze website https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/patient